Archiwalne edycje

Wartość zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w latach 2019-2023

5,0 mln zł

Budżet Obywatelski 2019 2020 2021 2022 2023 Suma
Liczba projektów zgłoszonych do realizacji 82 85 54 69 63 353
Liczba projektów poddanych pod głosowanie 76 78 50 67 60 331
Liczba projektów wybranych do realizacji 29 29 29 34 35 156
Liczba głosów oddanych 23 060 36 936 18 757 28 035 32 719 139 507
Liczba głosów ważnych oddanych 20 798 33 186 17 211 23 135 28 111 122 441
Liczba głosów nieważnych oddanych 2 262 3 750 1 546 4 900 4 608 17 066

Zdjęcia